Απόρρητο συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή είναι εμπιστευτικές και η Athletic IKE δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.e-athletic.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.e-athletic.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

H ιστοσελίδα www.e-athletic.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(*σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018)

Είμαστε ελληνική εταιρεία με την επωνυμία “ATHLETIC” και διακριτικό τίτλο “Athletic IKE”, που εδρεύει στη Χαλκίδα (Αβάντων 25, Τ.Κ 34100) και εξειδικεύεται στην εμπορία και διάθεση αθλητικών ειδών. Στοχεύοντας στην άρτια εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών σας σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε, διατηρούμε ως βασική μας προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπώς και την υπεύθυνη διαχείριση και επεξεργασία τους, όπως αυτή ορίζεται βάσει εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Στο παρόν κείμενο παρατίθεται η εταιρική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που σκοπό έχει να περιγράψει, να επιβεβαιώσει και να ενημερώσει ως προς την πολιτική της εταιρείας αναφορικά με:

  • τα προσωπικά δεδομένα που εσείς εκχωρείτε όταν και εφόσον χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
  • το σκοπό και τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών από μέρους μας
  • τα δικαιώματα που μπορείτε εσείς να ασκήσετε νομίμως εντός της διαδικασίας αυτής

Η παρούσα Πολιτική, σε συνέπεια πάντα με τα όσα ορίζονται βάσει νομοθεσίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του e-athletic.gr. Μελλοντικές τροποποιήσεις τόσο στο κομμάτι του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (νομοθετικές διατάξεις, αποφάσεις κτλ), όσο και στο κομμάτι των εκάστοτε ισχυόντων όρων χρήσης και συναλλαγών, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Καθίσταται, συνεπώς, θεμιτό το δικαίωμα αλλαγής και ανανέωσης των εν λόγω όρων, όπως και δεσμευτική η από πλευράς μας υποχρέωση αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης του παρόντος κειμένου, στο βαθμό που κάθε φορά απαιτείται, με τρόπο άμεσο και σαφή.

Οποιαδήποτε αλλαγή, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθεί στο δικτυακό μας τόπο η τροποποιημένη και πλέον πρόσφατη εκδοχή του κειμένου της εταιρικής Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεδομένης της ατομικής ευθύνης του εκάστοτε χρήστη για ακριβή και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του ως προς τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία μας συμβουλεύει την ανά περιόδους επίσκεψη της παρούσας σελίδας, προς επανεξέταση της ισχύουσας Πολιτικής Απορρήτου και των επί μέρους όρων αυτής. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν ανάλογων τροποποιήσεων, εάν και εφόσον συνεχίζετε τη χρήση του δικτυακού τόπου της εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό θα συνεπάγεται την εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση στις εν λόγω τροποποιήσεις. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, και τη δυνατότητα αυτής να τροποποιείται, θα πρέπει να παύσετε τη χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Στο δικτυακό μας τόπο e-athletic.gr, συμπεριλαμβάνονται σύνδεσμοι (links) που είναι πιθανόν να σας κατευθύνουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, για τους οποίους υπεύθυνοι είναι τρίτοι φορείς (φυσικά/νομικά πρόσωπα) και με κανέναν τρόπο δε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την Πολιτική αυτών των δικτυακών τόπων.

Κατά την περιήγησή σας στο δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απαιτείται η από μέρους σας χορήγηση κανενός προσωπικού σας στοιχείου. Τα στοιχεία που θα χρειαστεί να συλλέξουμε και τα οποία εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε, εφόσον προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά την επίσκεψή σας αυτή, παρατίθενται ακολούθως, ακριβώς όπως προκύπτουν μετά από κάθε επιλογή σας:

Ειδοποίηση Newsletter

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της εταιρείας μας, η οποία διαθέτει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται μέσω αποστολής προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικών ενημερωτικών δελτίων για την εταιρεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.ά., ζητείται η χορήγηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

Δημιουργία Λογαριασμού

Για το άνοιγμα Λογαριασμού και την εγγραφή σας ως μέλος στο e-athletic.gr προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες αγορές από αυτό, χρειάζεται να χορηγηθούν τα εξής:

Προβαλλόμενο όνομα, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης (password), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα και επίθετο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, νομός, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό εάν υπάρχει).

Αγορά και παράδοση προϊόντων

Για κάθε αγορά και παράδοση προϊόντων –συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου επιστροφής- από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής που επιλέγεται (αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα κτλ), τον τύπο παραστατικού που ζητείται (απόδειξη, τιμολόγιο), και δεδομένης της αμοιβαίας αναγκαιότητας που προκύπτει για ακριβή και άμεση επικοινωνία, για ασφαλή και επιτυχή συναλλαγή, απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, όπως:

Αριθμός σταθερού- προαιρετικά και κινητού τηλεφώνου- διεύθυνση χρέωσης και αποστολής της παραγγελίας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, νομός/ περιοχή), όνομα εταιρείας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση της έδρας της εταιρείας (ΔΟΥ) και επάγγελμα, επίσης προαιρετικά και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

* σε περίπτωση αγοράς μέσω τραπεζικής συναλλαγής, μεταφέρεστε σε περιβάλλον της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας για την ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται μέσω του δικτυακού τόπου e-athletic.gr, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και επεξεργασίας της Athletic ΙΚΕ, για τους σκοπούς των εκάστοτε συναλλαγών και χάριν αμοιβαίας επικοινωνίας (αγορές, παραδόσεις-επιστροφές προϊόντων κτλ), για λόγους εμπορικής προώθησης και ενημέρωσης (υπενθυμίσεις, ενημερωτικά δελτία, προσφορές, διαγωνισμούς κτλ), καθώς επίσης για στατιστικούς λόγους και χάρην βελτίωσης των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Αποστολή δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα γίνεται αποκλειστικά προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των παραπάνω υπηρεσιών, κάθε φορά και στο βαθμό που αυτό απαιτείται, με συνέπεια, αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων να είναι αποθήκες και συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών (courier), λογιστές, φορολογικοί και νομικοί μας σύμβουλοι, διαφημιστικά πρακτορεία και τεχνικοί πάροχοι διάδοσης μηνυμάτων προωθητικού χαρακτήρα, καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν για λογαριασμό μας την οργάνωση και διεξαγωγή ενδεχόμενων διαγωνισμών. Σε καμία περίπτωση δε μεταβιβάζουμε, πουλάμε, ανταλλάζουμε ή δημοσιοποιούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων προσώπων. Διαβιβάζονται αποκλειστικά τα δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την εξασφάλιση κάθε υπηρεσίας την οποία καλείται να προσφέρει κάθε άλλη συνεργαζόμενη υπηρεσία/εταιρεία. Ορισμένες από αυτές, ενδέχεται να διαθέτουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, με αποτέλεσμα να ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνες της αντίστοιχης επεξεργασίας. Οι εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας βρίσκονται εντός της ΕΕ και δεσμεύονται από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΚ και τη σύμβασή τους μαζί μας, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η επεξεργασία τους σύμφωνα με την συναίνεση που δίνετε.

Καθίσταται επίσης σαφές, ότι οι έχοντες πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα εργαζόμενοι στην Athletic ΙΚΕ, είναι συγκεκριμένοι και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά οποιουδήποτε προσώπου δε φέρει την ανάλογη εξουσιοδότηση. Διάθεση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως καθώς επίσης και όποτε κατά εξαίρεση αυτό υπαγορεύεται από αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές διοικητικές αρχές, εφόσον προηγηθεί σχετικό νομικό αίτημα, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το e-athletic.gr διατηρεί το δικαίωμα της άνευ ετέρου υποβολής των σχετικών στοιχείων στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Κατά την επίσκεψή σας στο δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και αν και εφόσον προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια και συναλλαγή που απαιτείται αλλά και προκύπτει μέσω της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών (δημιουργία λογαριασμού, αγορά κτλ), πάντα εντός του πλαισίου των Όρων Xρήσης του e-athletic.gr, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως προς το διάστημα για το οποίο η Athletic ΙΚΕ δύναται να τηρεί ασφαλώς τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό καθορίζεται από το είδος της συναλλακτικής σχέσης που διαμορφώνεται κατόπιν των προσωπικών σας επιλογών ως προς τη χρήση μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο επιθυμία σας αποτελέσει η διακοπή της μεταξύ μας υπάρχουσας συναλλακτικής σχέσης –βασική προϋπόθεση αποτελεί το να ακολουθήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες (π.χ. διαγραφή από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών κτλ)- τα στοιχεία σας θα διαγραφούν. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των μελών που έχουν πραγματοποιήσει έστω και μία αγορά, τα στοιχεία τους διατηρούνται στον server της εταιρείας για χρονικό διάστημα ίσο με 5 έτη.

Κατά συνέπεια, καθόλη τη διάρκεια της συναλλακτικής μας σχέσης και όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, όσα οικειοθελώς εκχωρήσατε όταν και όπου αυτό απαιτούνταν, διαθέτετε:

  • το δικαίωμα πρόσβασης, προς άντληση πληροφοριών σχετικά με αυτά
  • το δικαίωμα διόρθωσης, λόγω εσφαλμένης, ανακριβούς ή ελλιπούς καταχώρησης
  • το δικαίωμα διαγραφής, ιδίως όσον αφορά προσωπικά σας δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα ως προς τους σκοπούς της αρχικής τους υποβολής, δεδομένα για την επεξεργασία των οποίων επιθυμείτε να ανακαλέσετε την αρχική σας συγκατάθεση ή δεδομένα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
  • το δικαίωμα εναντίωσης, που συνιστά τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της Athletic IKE. Σε αυτή την περίπτωση διακόπτεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν αποδειχθεί εκ μέρους μας η ύπαρξη επιτακτικών και νόμιμων λόγων για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
  • το δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση, που σας παραχωρεί τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης

Ανά πάσα χρονική στιγμή ο χρήστης το επιθυμήσει, δύναται να ενεργοποιήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, κάνοντας χρήση κάθε δυνατού μέσου που του παρέχεται, όπως: είσοδο στον προσωπικό του λογαριασμό και τροποποίηση των στοιχείων του, αποστολή αιτήματος μέσω email ή fax, τηλεφωνική επικοινωνία κ.ο.κ

Η ομάδα του Athletic ΙΚΕ είναι πρόθυμη και στη διάθεσή σας για επίλυση κάθε τέτοιου ζητήματος, καθώς και για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση, συναφή με θέματα Πολιτικής Απορρήτου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, κάνοντας χρήση είτε της ειδικής φόρμας, είτε των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας που θα βρείτε στο δικτυακό μας τόπο. Πιο συγκεκριμένα, για ό,τι άπτεται της Πολιτικής Απορρήτου, προτείνεται η κατά προτεραιότητα γραπτή επικοινωνία μέσω του ειδικού λογαριασμού ηλεκτρονικής επικοινωνίας [email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

Το e-athletic.gr, για να υποστηρίξει τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, χρησιμοποιεί αναγκαστικά Session Cookies (Cookies Περιόδου Σύνδεσης), που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αναγνωρίζεται απρόσκοπτα καθόλη τη διάρκεια της περιήγησής του μέσα στο δικτυακό μας τόπο, προκειμένου να επιλέγει προϊόντα για το καλάθι αγορών και αυτά να αποθηκεύονται συγκεντρωτικά μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς. Με το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser), το e-athletic.gr δεν αποθηκεύει κανένα από τα Cookies.

Cookies Τρίτων (3rd Party Cookies)

Επιτρέπουμε μόνο στην Google Analytics να εγκαθιστά τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιον από τους φορείς κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιηγηθείτε στο e-athletic.gr (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter κλπ), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, ενδέχεται να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο για το e-athletic.gr. Τα Cookies αυτά δεν είναι εντός του πεδίου ελέγχου μας, διέπονται από την πολιτική του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και για να δείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να τα διαχειριστείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους.